Home
Welcome to the Frontpage
ስርዓት ኢሳያስ ኣስገዳድ ኮማንዶኣዊ ስልጠና ጀሚሩ፡
Thursday, 07 April 2011 05:48
ብፍርሕን ራዕድን ክሕቆን ጀሚሩ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ፡ ናይ ህዝቢ ጠለባት ኣልዒሉ ክብገስ ንዝኽእል ምንቅስቓሳት ንምጭፍላቕ ዓሊሙ፡ ኣብ ወተሃደራዊ ዞባዊ ስርሒታት ንፍሉይ ሓይልታት (ብኣበሃህላ ኣባላት ኣስገዳድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ሰራዊት ኢሳያስ ዝጽዋዕ) ..
Read more...
 
ዜና ዓወት ወርሒ ሚያዝያ 2011
Monday, 04 April 2011 14:21
ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ኣብ ከባቢ ማይድማ ዓስኪሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ገጢሞም ሰፍ ዘይብል ጉድኣት ኣውሪዶም።
 
ህዝብን ሰራዊትን ፈንፊኑና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክብል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተናዚዙ
Monday, 04 April 2011 14:17
ካብ ውሽጢ ዝመጸና ርጡብ ሓበሬታ ከምዘረጋገጾ፡ መላኺ ኢሳያስ ዝመርሖ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት፣ ላዕለዎት ሓላፍቲ ሃገራዊ ድሕነት፣ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ላዕለዎት ሓላፍቲ ህግደፍን....
 
አገዳሲ ሓቤረታ!! ዘተ ምሰ ኮምሽነር ሓው ሃይለማርያም ተስፋይ ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለውጢ:
Saturday, 02 April 2011 14:15
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደቂ ሃገር ..፤ ብቀዳምነት ልዑልን ምዉቕን ሃገራዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም/ክን። እንሆ ሕጂ እውን ብቐጻልነት፡ ንቐዳም ዕለት 09.04. 2011 ዓ.ም.ፈ፡ ሓው ኮምሽነር ሃይለማርያም ተስፋይ ነቲ 2ይ- ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣመልኪቱ መብርህን..
 
ጻዋዒት ዓለም ለኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ
Saturday, 02 April 2011 14:08

ንኹሉኹም ኣብ ስደት እትርከቡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ኤርትራ፡ ንኹሉኹም ኣብ ስደት እትርከቡ ኣቦታትን ኣዴታትን ኤርትራ

 
More Articles...
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 213 of 337

Who's Online

We have 11 guests online