Home
Welcome to the Frontpage
ዕውት ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ሰይንት ፖውል ሚኒሶታ ተኻይዱ
Monday, 07 February 2011 08:12

ኣብ’ቲ ብዕለት ጥሪ 29 2011 ዝተጋብአ ህዝባዊ ኣኼባ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም፡፡ እቲ ህዝባዊ ኣኼባ ንኣቶ ሃይለማርያም ተስፋይ ኣባል ሃገራዊ ኮሚሽን....

 
ኣብ ላስ-ቨጋስ መደብ ዝሓዘን ዕግበት ዝመልኦን ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ
Monday, 07 February 2011 08:08

እቲ ሸውዓተ ወርሒ ኣቢሉ ተሪፍዎ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ፡ እንታይ ንግበር ወይ ነሰላስል ዝብል ኣርእስቲ ቀንዲ ናይቲ ኣኼባ ትሕዝቶ ዝነበረ ቅድሚ ምጅማሩ ሽማግለ ፖለቲካ ኣቶ ኣለም ዘቢብ ብዛዕባ ህልዊ ኵነታት ኤርትራን ህዝባን ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ፡

Read more...
 
ብስምምዓትና እንሰርሓሉ እምበር ብፍልልያትና እንበኣሰሉ ግዜ ኣይኮነን
Monday, 07 February 2011 08:07

ሃገራዊ ነጻነትና ብብዙሕን መሪርን መስዋእቲ ኣረጋጊጽና ኣብ ጎደና ሰላምን ደሞክራስን ክንጓዓዝ ኣብ ዝጀመርናሉ ሰዓት ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ተጨዊና ስቓይና ክነውሕን መሊሱ ክመርርን ኮይኑ እዩ።

 
ናይ ጸጥታ ዞባ’ዩ ብዝብል ሰበብ ምፍንቓል ዜጋታት ይካየድ ኣሎ፡
Monday, 07 February 2011 08:03

ብዘይ ዕግርግርን ህውከትን ሰላም ኣስፊኑ ንክነብር ዘይተዓደለ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ’ዚ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2011 ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣዋፊሩ ዜጋታት ካብ ንመዋእል ዝነበርሉ መበቆላዊ ቦታኦም ብኣስገዳድ ኣፈናቒሉ ናብ ካልእ ቦታ የግዕዞም ከምዘሎ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ውሽጢ ሓቢሮም።

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Next > End >>

Page 229 of 336

Who's Online

We have 154 guests online