Home Tigrigna

Key Concepts

Custom Code (by JoomlaWorks)

Tigrigna News


ካብ 4-12 ሓምለ 2009 ዓ.ም 449 ኤርትራውያን ናብ መደበር ስደተኛታት ሸገራብ ኣትዮም
Friday, 17 July 2009 07:20

ካብ 4-12 ሓምለ 2009 ዓ.ም.ፈ 449 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መደበር ስደተኛታት ሸገራብ ከምዝኣተዉ፡ ምንጪታት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሱዳን ሓቢሮም። ዝርዝር ናይ’ቶም ኣብ ሸገራብ ዝኣተዉ 449 ስደተኛታት ድማ ከም’ዚ ዝስዕብ ኢዩ።

Read more...
 
113 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም
Thursday, 16 July 2009 12:03

ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ; ካብ 8 ክሳብ 12 ሓምለ 2009 ኣብ ዝነበረ መዓልታት 113 ኤርትራውያን ብወገን ግርሁ ስርናይ፡ ራማን ዛላንበሳን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም። ካብዞም ብሰንኪ ኣስካሕካሒ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኤርትራውያን እቶም 45 ወተሃደራት ክኾኑ እንከለዉ እቶም 68 ድማ ተመሃሮ እዮም። ኣብ መንጎኦም 16  ደቂ ኣንስትዮ ይርከብኦም።

 
ብኣስገዳድ ስርዓት ህግደፍ ናብ ሰፈራ ዝግዕዝ ዘሎ ህዝብና ከቢድ ሓደጋ የንጸላልዎ ኣሎ፡
Thursday, 16 July 2009 12:02

ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ግዜ ክራማት’ዚ ካብ መበቆል ዓዶም ኣገዲዱ ብምፍንቓል ናብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝገብሮ ዘሎ ኣስገዳድ ሓዲሽ ሰፈራ ቀጻሊ ኮይኑ ከምዘሎን፡ እቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ተገዲዶም ዝግዕዙ ዘሎዉ ዜጋታት ኣብቲ ዝተመደበሎም ቦታ ክበጽሑ ከሎዉ ንሓንቲ ስድራ-ቤት ሓንቲ ቴንዳ (መሸማዕ) ጥራሕ ትዕደሎም ከምዘላ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓቢሮም።

Read more...
 
ራዕድን ሽበራን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት። ብህግደፍ ዝዋፈር መርበብ ሽበራ።
Tuesday, 14 July 2009 07:08

(ብተስፉ ዘውደ) በዓልቲ መዚ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ጀንዳይ ፍሬዘር ንኣብ ኣሰመራ ዘሎ ጃንዳ ኣብ መዝገብ ግብረ-ሽበራ ክሰፍር ኣመልኪታ ምንባራ ዝዝከር ሓቂ ኢዩ።

 
<< Start < Prev 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Next > End >>

Page 273 of 335

Audio - March 10, Afar Radio