Home Afar

Key Concepts

Custom Code (by JoomlaWorks)

Afar News
HIGXEF XINTOH BARITTO TAKKE ANGAGOYYITTE.
Thursday, 23 June 2011 13:17
Inkih tan sadi angagoyyitteey baxsa luk Erireah Dimokraasih egla warrayteh tan widdiirat tunbulleeh suge wayteh tan maysoosa asbulluyuk temeeteh tan egla kinni.
Read more...
 
ልኡኽ ግሃድኤ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብምብጻሕ ሰፋሕቲ ኣኼባታት ኣካይዱ፡
Saturday, 05 March 2011 08:31

ብኣባል ፈጻሚ ኣካል ዝተመርሐን፡ ኣባላት ባይቶን ላዕለዎት ካድራትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝሓቖፈ ልኡኽ ግሃድኤ ካብ 24 ለካቲት 2011 ክሳብ 1 መጋቢት 2011 ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን ማይ-ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዑደት ከምዘካየደን

Read more...
 
Xaagu

Qasa badih qafarih ximokraasih massoyna kee eretriyah kunaamah ximokraasih massoyna inki alssak naharal makcaggurul akah gaceenih yanin foci xisnet bisoh axcuk june alsak 18/2009 itiyoobiyah rasuk tigraay rakaakayak inayta magaala megel fayya le caddimnal kobox qimmiseenih yaniinim qimmiseh yanim timixxige.

Read more...
 
ERETRIYAH AGATTIINAH DIMOKRAASIH FOOCAK MAMARRAQA MAYBALAALAQA
Sunday, 21 June 2009 13:55

Eretriyak agatitte ximokraasih foci xissiimuh namma massoyna june aslak 18/19 fanah gexisak sugteh tani maysol tumurruqe. Tama daffeyna eretriyak agatitte ximokraasih foocay xigbe amixxiguk xissemte.

Read more...
 
Xag doogisa xaagu
Tuesday, 09 June 2009 14:16

Qasa badih qafarih ximokraasih massoynah geedassima May alsak 15/2009 qafar rakaakayak inayta magaala samaral culeenih yanin xagana abtol asisak rasu kee ummatta goorih foyroh hangi acayuk qaduwwi dannabiinuu kee cabaaruh xagana culak culeenih yanin xagana abinal asisak shaqbiyya qandeh digaala takkeh tan maaqatta ruubeenih yaniinim ayroh mawqa guubuk neegufeh yan xaagi diggoyse.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

Audio - March 10, Afar Radio